MẪU 02 – DÂY CHUYỀN PHẬT DI LẶC THẠCH ANH TÓC VÀNG

Gọi điện để mua nhanh:

Sản phẩm được sản xuất từ đá tự nhiên.
Sản phẩm có phiếu kiểm định đá tự nhiên từ trung tâm kiểm định uy tín (nếu khách có yêu cầu).
Tặng gói tẩy năng lượng và xi bạc (nếu có).