29855584_1694574447327529_361035489_n-1
29549973_1687240818060892_1440641703_n

LINH QUY CẨM THẠCH

 
Danh mục:
Gọi điện đặt mua: 090 141 6009 - 090 146 6009
Sản phẩm được sản xuất từ đá tự nhiên.
Sản phẩm có phiếu kiểm định đá tự nhiên từ trung tâm kiểm định uy tín (nếu khách có yêu cầu).
Tặng gói tẩy năng lượng và xi bạc (nếu có).