ty-huu-cam-thach-01

Ngoài tác dụng chiêu tài, hút lộc, Tỳ hưu còn được sử dụng để hổ mệnh, trừ tà.

Ngoài tác dụng chiêu tài, hút lộc, Tỳ hưu còn được sử dụng để hổ mệnh, trừ tà.

Both comments and trackbacks are currently closed.